Gode råd og enkle regler 

Vær god ved gode møbler

Sunde traditioner og erfaringer er nedarvet, og har gennem Skovbys lange historie givet os en viden om møbler og deres vedligeholdelse, som vi gerne vil dele med dig.

Du kan have glæde af dit Skovby møbel i mange år, hvis du følger vores gode råd og enkle regler - og iøvrigt følger vores anvisninger til pleje og vedligeholdelse.

  • Undgå at stille varme ting direkte på møblet.
  • Møblet skal beskyttes med bordskånere mod varme, fugtige eller farvede genstande, (farven kan smitte af). Undgå bordskånere af kork, da fugt kan trænge igennem og ned i møblet.
  • Ved brug af skarpe redskaber ved møblet bør der altid anvendes et skærebræt.
  • Fugt er træmøblers værste fjende, derfor skal alle spildte væsker tørres op straks. Bordpladen bør ikke i længere tid overdækkes med et lufttæt materiale som plast eller voksdug (max. 12 timer).
  • Undgå at placere møblet for tæt på f.eks. radiatorer eller brændeovne.
  • For at bevare møblets farve, bør man så vidt muligt undgå direkte sollys.
  • I tvivlstilfælde spørg din møbelhandler.

 

FINEREDE MØBLER   ...Viden om finer

Træets stamme kan også opskæres til finer. Den finer Skovby anvender er knivskåret, dvs. at stammen opskæres i tynde blade. På denne måde fremstilles mange blade, der ligner hinanden. Herved bliver man i stand til at fremstille møbler med et ensartet og symmetrisk mønster.

Vi opklipper fineren i længde og bredde under hensyntagen til finerens struktur og udseende, og med respekt for træet. Herefter limes de enkelte stykker sammen på den tynde kant, oftest i symmetrisk opsætning. Dette gøres f.eks. ved at vende hvert andet finerblad.

Det færdigt opbyggede finer ark limes på spånplader eller MDF plader, der er fremstillet af genbrugstræ, som f.eks. høvlespåner fra møbelfabrikation. Herefter skærer eller fræser vi de finerede plader i størrelse og påsætter kantlister i finer eller massivt træ. Til sidst pudser og overfladebehandler vi komponenterne.
Når fineren skæres, frembringes der mange blade finer, der ligner hinanden. Det giver mulighed for at fremstille møbler, hvor f.eks. de to bordhalvdele i et bord med udtræk eller dørene på fronten af en skænk er et spejl af hinanden.

Finerede møbler er ressource venlige produkter, hvor man benytter mindst energi til at fremstille flest produkter pr. m³ træ. Finerede møbler fremstår ofte rolige pga. de mere ensartede mønstre.

Finerede møbler afspejler dog stadig naturens mangfoldighed. Der kan forekomme mindre knaster - og pigment koncentrationer og farvevarians vil forekomme mellem de enkelte finerblade samt kantlister. Når lyset brydes i træets overflade, kan det give optiske farveforskelle. Således kan man opleve, at de enkelte elementer kan have forskellig farve, afhængig af fra hvilken vinkel man ser på møblet. Af samme årsag kan der også synes at være farveforskelle mellem vandrette og lodrette flader, uden at dette er tilfældet. Dette er med til at skabe unikke møbler på naturens præmisser. Naturligvis retter vi under fremstilling af møblerne stor opmærksomhed på sammensætning af komponenter med lav tolerance i farve og struktur.

Vi anvender træet med størst mulig respekt. Alt andet ville være forkert, - over for naturen, træerne og de skovfolk, der gennem mange årtier har plejet træerne.

 

MASSIVE MØBLER   ....Viden om massiv træ

Massive bordplader sammenlimes af stave. Før vi limer pladerne sammen, sorterer og oplægger vi stave til en hel bordplade, så helheden bliver så afbalanceret som muligt. Her tager vi hensyn til stavenes forskellighed i struktur og farve samt indhold af knaster m.v.

Efter pladerne er limet sammen placeres de i et kontrolleret miljø i nogle dage. Derefter bearbejder vi pladerne i størrelse, hvorefter de pudses og overfladebehandles med olie, sæbe eller lak.

Træ optager og afgiver mest fugt gennem porerne i endetræet. Hvis bordet har midterfuger vil ændringer i luft-/ træfugtighed kunne give sig udslag i, at pladestørrelsen ændres med små åbninger ved bordkanten eller på midten til følge. Hvis møblet anvendes i et lokale med normal fugtighed og temperatur, vil fugen dog være tæt det meste af året.

Når træet "arbejder" på denne måde vil man kunne mærke overgangen mellem de forskellige komponenter. Massive bordplader kan blive let bugtede og få synlige "vindridser", som er små revner mellem årerne. Disse er uden betydning for holdbarheden. Hvis man ønsker at lukke sådanne små revner, kan man anvende en dertil egnet trækit.

Små ændringer vil aldrig kunne undgås. Dette er ikke en fejl ved møblet, men kun et bevis for at møblet er fremstillet af et levende materiale. Massive træmøbler må dog ikke opbevares i rum, hvor luftfugtigheden og temperaturen er meget svingende, idet træet tilpasser sig omgivelserne. Undgå derfor at placere møblerne i uopvarmede og fugtige lokaler.

 

 

OVERFLADER

SÆBEBEHANDLEDE OVERFLADER

Daglig pleje

Aftørring med en hårdt opvredet klud; gerne i sæbespånopløsning. Anvend aldrig sulfo eller brun sæbe.

Små ridser og trykmærker kan fjernes ved at påføre nogle dråber vand på det skadede sted og lade det indtørre. Når ridsen eller trykmærket har ”rejst” sig efterslibes med sandpapir korn 220.

Er mærket stadig tydeligt påføres igen nogle dråber vand. Fold et stykke køkkenrulle i 4-5 lag og væd det med vand. Placer papiret på mærket og varm med et strygejern, indtil papiret er tørt. Lad ikke strygejernet komme i direkte berøring med træet. Brug sandpapir korn 220 til at slibe efter med og afslut med en sæbebehandling.

Reparationer af alvorlige skader bør altid udføres af en professionel møbelsnedker 

OLIEREDE OVERFLADER   Et olieret møbel har fået en naturlig behandling, der giver et rustikt udseende.

Oliebehandling fremhæver træets naturlige forskelle, og ligesom de enkelte dele af et møbel tager forskelligt i mod olie, kan de også udtørre i forskellig grad og give møblet et uensartet udseende. Dette er naturligt og udjævnes ved yderligere oliebehandling. 

LAKEREDE OVERFLADER

Lakeret overflader har den fordel at det er nemmere at holdet da man kan tøre det af med en fugtig klud - Begrænsninger er at  kommer man til at lave en skade på bordet skal det slibes helt ned og påføres en ny lakering istedet for de ubehandlet hvor man kan tage et fint sandpapir og med årerne kan fjerne lette skader

Daglig pleje

Aftørring med en fugtig klud og omgående aftørring med en tør klud.

Ved særligt snavsede overflader anvendes en klud, som er opvredet i en sulfo opløsning, (få dråber til en liter lunkent vand). Tør efter med en tør klud.

Brug aldrig slibende rengøringsmidler som fx skurepulver eller -creme.

Reparationer bør kun udføres af et professionelt snedkerværksted. Kontakt din forhandler.

LAMINEREDE FLADER

Laminat bordplader er opbygget på samme måde som finerede bordplader. Møbelpladen beklædes blot med højtrykslaminat i stedet for finer. Skovbys højtrykslaminat har en uforlignelig modstandsdygtighed ved almindelig brug og er let at vedligeholde.

I laminatoverflader kan der forekomme pigmentpletter på op til 0,5 mm. Ligeledes kan der forekomme mindre glansforskelle mellem de enkelte overflader.

DAGLIG PLEJE

Aftørring med en fugtig klud og omgående aftørring med en tør klud. Ved særligt snavsede overflader anvendes en klud, som er opvredet i en sulfoopløsning, (få dråber til en liter lunkent vand). 

Tør efter med en tør klud.