×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Kundeservice Her på siden finder du informationer omkring følgende

EFA møbler Kontakt data

- EFA møbler Privatlivspolitik for databeskyttelsesforordning

- EFA møbler Vision/Mission

____________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt til EFA møbler

Du kan kontakte EFA kundeservice på telefon, på mail eller du kan bruge den automatiske kundenmail der er tilknyttet denne webshop

Kontakt adrese

EFA møbler

Københavnsvej 218

4600 Køge

Telefon 56 65 40 30

E-mail  EFA@EFAmoebler.dk 

Firmainformationer

CVR : 86 10 47 68

Danske Bank konto

4865 - 3456110045  

____________________________________________________________________________________________________________________________

EFA Møbler - Privatlivspolitik for databeskyttelsesforordning   24 maj 2018

EFA Møblers dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikkelængere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

EFA møbler er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Allan Andersen

Adresse: Københavnsvej 218

CVR: 1203650503

Telefonnr.: 56654030

Mail: EFA@efamoebler.dk

Website: www.efamøbler.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Kundeoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, købsdato, telefonnummer, e-mailadresse, Købte Produkter med priser, Leveringsdatoer.

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Dankort/Visa, Mastercard oplysninger ved køb på Dankort terminal, Webshop eller med mobilepay terminaler

2)   Oplysninger om medarbejdere:

-      Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, Titler

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer, Bank kontonummer 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Kundeinformationer fra manuelle, Ordrebekræftelser, Faktura,
 • Kundeindtastning online Webshop ved bestilling/køb af vare gennem webshop

 

Forretningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Forretningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)   Formål med behandling af Kundeoplysninger:

 • At sikre at vi kender kunden ved bestilling af vare vedr. levering, bestilling hos leverandør og betaling.
 • At sikre at vi kan opfylde en relations-kontakt med kunden
 • At vi skal, af skattemæssige årsager skal bevare salgsoplysninger i 5 år
 • At efterfølgende kunne hjælpe kunden med behandling og service på købte vare i mange år
 • Andre kunderelateret aktiviteter, herunder markedsføring, gennemførelse og opfølgning
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af kunde relation til os

2)   Formål med behandling af oplysninger på medarbejdere:

 • Håndtering af medarbejderes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser og Uddannelser
 • At vi skal, af skattemæssige årsager skal bevare salgsoplysninger i 5 år
 • Medarbejdere oplysninger der er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, Løn og skattebetaling, medarbejderkontrakter, samt daglige rutiner
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af medarbejderens relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine Kundeoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine kunderettigheder i henhold til købsgaranti m.v.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Transport eller service leverandører.
 • Af praktiske og administrative samt serviceorienteret hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger også i år efter du har foretaget købet
 • Bevaring af egne oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid efter modtagelse eller betaling af dit forestået køb trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med Levering, Service eller kundeønske om ekstern finansiering sker der videregivelse af oplysninger til partnere.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som kunde eller som som medarbejder

Kunder:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra Købets er afslutte, Leveret og betalt og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske, administrative og kundegaranti, kundepleje og service hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 10 år                               efter kalenderåret for afslutning af dit køb.

Medarbejdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel Kunder, medarbejdere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

___________________________________________________________________________________________________________________________
EFA Møbler - Vision/Mission

- Vores vision er at være den lokale attraktive møbelforhandler for både privat og erhvervskunder, samt for vore samarbejdspartnere.

- Vi er et møbelfirma gennem flere generationer med en stærk lokal kultur og faglig viden, der altid ønsker at være på forkant med udviklingen.

- Vores mission er at tibyde attraktive produkter, hvor et ekstraordinær servicekoncept med høj faglighed, siker levering og høj service også efter kunden  har fået produkterne det skal sikre kunderne, den højst mulige værdi for pengene.

- Kvaliteten på produkterne skal være fra høj til excellent og tilpasses de kunde segmenter, som det lokale marked efterspørger.

- Priserne skal være ærligt, troværdigt, altid være konkurrencedygtig samt findes alle til alle niveauer.

- Vi ønsker at være en atraktiv arbejdsplads i alle aspekter.